Consulta pública prèvia sobre diferents propostes d’ordenances i reglaments

Reglament de Participació CiutadanaL’Ajuntament d’Anglès vol portar al proper Ple les següents propostes normatives i obre una fase de recollida d’opinions de la ciutadania per mitjà del portal http://som.angles.cat. Concretament es proposa aprovar:

⇒ Ordenança d’Administració Electrònica

⇒ Reglament d’Honors i Distincions

⇒ Reglament de Participació Ciutadana

Per fer aportacions o suggeriments a cada norma, cal fer-ho mitjançant els enllaços webs anteriors, accedint al portal “Som.Anglès.Cat” amb usuari registrat i afegint un comentari.

De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a la elaboració de qualsevol reglament s’ha de fer una consulta pública, a través del portal web de l’Administració en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per les futures normes.