Convocatoria d’una plaça per a Joves inscrits al programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Contractació en pràctiques dins el marc Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Oferta

Més informació