Convocatòria Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau substitut

Convocatòria Jutge titular i substitut

Convocatòria per l’elecció de les persones per a ser nomenades Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut.