Convocatòria municipal 2016 per a la concessió de subvencions a entitats

En el BOP num 147 de 3 d’agost de 2016 es van publicar els acords de:

  • APROVAR les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per l’any 2016.
  • CONVOCAR, d’acord amb les bases específiques esmentades, un concurs públic per a la concessió de subvencions municipals a entitats, a atorgar per concurrència competitiva.

Les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Anglès en aplicació d’aquestes bases específiques es destinaran a donar suport a activitats d’interès públic que duen a terme entitats que figuren inscrites al registre d’Entitats Municipals en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l’ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l’esport de base. Les actuacions subvencionades s’han de realitzar dins de l’any 2016.

El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 4 de setembre de 2016.

bop 147 – 2016

plantilla formulari

Sol·licitud subvenció entitats