Convocatòria per a la realització de les proves mèdiques del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa de treball

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2020 va acordar la convocatòria per a la realització de les proves mèdiques del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa de treball. Més informació