El conseller Calvet visita la rehabilitació de la Colònia Burés d’Anglès

  • Els treballs han tingut un cost de més de 500.000 euros, aportats per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment, l’Ajuntament i els veïns

  • S’han rehabilitat 72 dels 88 habitatges que formen part d’aquesta antiga colònia tèxtil, construïda el 1890

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat avui la rehabilitació que s’han dut a terme a la Colònia Burés d’Anglès (la Selva), per resoldre les patologies que presentaven gran part dels habitatges. Els treballs, que han finalitzat recentment, han comportat una inversió de 505.760 euros, dels quals 469.760 s’han destinat a les obres i 36.000, a despeses de reallotjament de les famílies durant els mesos que han durat les feines.

La Colònia Burés, relacionada amb la indústria tèxtil i del filat de cotó, està formada per 88 habitatges, construïts l’any 1890 al carrer de les Fàbriques d’Anglès. Els edificis es disposen en dos blocs lineals de planta baixa i dues plantes pis a banda i banda del carrer. Les sis escales que estan comunicades són les que s’han rehabilitat, mentre que dues escales més, construïdes posteriorment a l’altra banda de la carretera, no han estat objecte d’aquestes obres.

Les feines han format part de les actuacions previstes al Pla d’Habitatge estatal per recuperar conjunts històrics, centres urbans, barris degradats i nuclis rurals de menys de 100 habitatges. Així, han estat finançades per la Generalitat de Catalunya (35%), el Ministeri de Foment (35%) , l’Ajuntament d’Anglès (13,9%) i els veïns (16%).

En alguns casos, les obres han comportat reformes integrals dels habitatges i, en altres, una posada a punt d’un conjunt residencial molt emblemàtic del municipi i que es va declarar Bé Cultural d’Interès Nacional el 2010.

Patologies diverses

Els habitatges presentaven patologies diverses a canaleres i cairats de les teulades, lluernes i xemeneies, desguassos, revestiment i paviment de les escales o a les instal·lacions elèctriques segons l’edifici i el tipus de manteniment que s’hi havia fet.

D’aquesta manera, els habitatges sotmesos a un manteniment correcte no patien deficiències que impedissin el seu ús. En altres, però, la manca de manteniment o l’execució incompleta d’obres havia comportat la pèrdua de funcionalitat dels habitatges, especialment de les cuines i els banys. En el cas concret de l’escala número 13, la degradació era molt més accentuada, amb part de la coberta enfonsada que comportava l’entrada d’aigües pluvials a l’interior.

Obres executades

Un cop detectades les mancances dels habitatges, s’han dut a terme les obres següents:

  • Estructures: s’han rehabilitat les cobertes de fusta de les sis escales que estaven malmeses col·locant una placa sota la teula per garantir-ne l’estanqueïtat i un millor aïllament tèrmic. En el cas de la teulada que ja s’havia enfonsat, ha calgut renovar completament la coberta i dels sostres interiors. S’han arreglat també les canals de recollida d’aigua i els baixants afectats per la reparació de l’estructura.

  • Façanes: la manca de manteniment havia comportat la seva degradació progressiva, amb despreniment de revestiments, trencament de vidres i deteriorament de la fusteria. Ha calgut una revisió general del seu estat i reparar els revestiments, restituint els vidres trencats i la fusteria i donant un tractament superficial adequat per garantir l’estanqueïtat del conjunt.

  • Escales: l’estat de les instal·lacions elèctriques a les escales comunitàries originals no garantia la seguretat per a les persones. S’han impulsat les actuacions necessàries per adaptar-les a les mesures de seguretat vigents.

6 de setembre de 2019