Informació pública d’un projecte d’usos i obres provisionals per a la instal·lació d’un parc caní a la finca situada a la N-141 80 d’Anglès

El projecte  romandrà exposat al públic 20 dies a l’ e-tauler,  a comptar des de la seva publicació el BOP (data publicació 23.07.2020)

Anunci BOP usos provisionals parc caní

Memòria valorada parc caní