Inici dels treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi

Aquesta setmana s’han iniciat, segons el calendari previst, els treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès.

Dimarts 26 de gener van posar el cartell publicitari indicant que es tracta d’un projecte acollit a la línia d’ajuts a projectes d’economia baixa en carboni promoguts per entitats locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, amb l’objectiu d’aconseguir unes instal·lacions més fiables, més netes i més sostenibles.

L’import total de l’actuació ascendeix a 571.906,84€ i la subvenció rebuda és de 291.379,23€. Inclou canviar totes les llumeneres que no siguin de baix consum i deixar en perfectes condicions tots els quadres elèctrics municipals.

Aquesta setmana, a més de posar el cartell, han començat a substituir columnes velles al Carrer de l’Avellaneda

L’empresa que executa els treballs és ETRA BONAL, SA. Tota la informació sobre el procés de licitació i adjudicacióés pública i es troba al perfil del contractant de la Generalitat. També hi trobareu el projecte sencer que va estar en exposició pública abans de la licitació.

Consulta: Licitació | Adjudicació | Formalització