Llistat d’admesos i exclosos provisional del procés selectiu de tècnic de gestió d’administració general

En data 26 d’agost de 2020, es va dictar la resolució d’alcaldia número 689 on s’aprova el llistat d’admesos i exclosos provisional del procés selectiu de tècnic de gestió d’administració general. Més informació