Més subvencions rebudes

capçalera_subvencions

 

La Diputació de Girona en la convocatòria de la subvenció per renovar la gespa artificial de camps poliesportius municipals a la Xarxa Bàsica del PIEC de la província de Girona, any 2016, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès 37.500,00€ per la renovació de la gespa artificial del camp municipal d’esport d’Anglès.

DIPSALUT ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

  • Per l’adquisició d’un sistema de telecontrol de la calefacció i ACS a l’escola Pompeu Fabra, per import de 11.860,74€
  • Per instal·lar un sistema de telecontrol a la zona d’abastament d’aigua a Anglès, per import de 20.000,00€