Millores a les instal·lacions de la zona esportiva

A la Junta de Govern del passat 7 de novembre es va acordar la contractació del servei de redacció d’un projecte d’obres de millora de les instal·lacions de la zona esportiva municipal que permetrà millorar-ne varis aspectes, entre els quals, la seguretat, les instal·lacions de vestidors i dutxes, la ventilació, l’estanqueïtat de la coberta i altres detalls.

Per a la redacció del projecte, l’ajuntament preveia un cost aproximat de 30.250,00€ iva inclòs. Es van rebre 8 ofertes i s’ha acabat adjudicant el servei a l’oferta més puntuada pels tècnics, per un import de 19.299,50. Quan el projecte estigui redactat, les obres s’hauran de licitar (obrir a concurs públic) i es preveu una inversió aproximada de 300.000 €, dels quals 150.000 provindran d’una subvenció de la Diputació de Girona.

Paral·lelament, la brigada municipal d’obres està duent a terme treballs de menor envergadura als vestidors del camp de futbol, per tal de repassar les rajoles dels vestidors, algunes de les quals es van canviar l’any passat, i repassar la pintura.

Finalment, a partir del dilluns 11/11 començaran també els treballs d’instal·lació de la calefacció als vestidors del camp de futbol, amb un cost de 7.411,25€, actuació que compta també amb una subvenció de 3.061,22 € per actuacions urgents en equipaments esportius.

Vestidors camp de futbolobres als vestidorsobres als vestidorsobres als vestidors