Modificació reglament de control horari limitat “zona comercial-verda”.

El ple de 29 de gener de 2019 va aprovar inicialment  la modificació reglament zona verda per regular al servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat “zona comercial-verda”.