Noves mesures per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19

⚠️ Avui divendres 16 d’octubre de 2020 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a tot el territori de Catalunya.

A continuació en resumim les mesures més destacables que cal que la ciutadania conegui. Les Policies Locals de Catalunya vetllaran pel seu compliment i han de remetre diàriament actes de denúncia i informes a la PG-ME.

⭕ Limitació de desplaçament i contactes: Es recomana evitar els desplaçaments no essencials i romandre en el domicili tant com sigui possible evitant relacions interpersonals amb persones que no formin part de l’entorn proper de convivència (familiar, cuidadors, laboral, escolars o similars).

🧼 Mesures de prevenció en centres de treball
S’intenta limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, etc.
❗ En aquest sentit, recordem que cal tenir cita prèvia per venir presencialment a l’ajuntament a fer tràmits, inclosos els de padró. Es pot demanar cita per telèfon al 972 42 00 58 o per internet a http://som.angles.cat

⛔ Prohibició de trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin grup de convivència o grup de relació estable, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. (Apartat 4 de la resolució, pendent d’autorització del TSJC per a la seva entrada en vigor).
Excepcions a la prohibició:
– Activitats laborals, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres.
– Mitjans de transport públic.
– Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l’esport escolar) i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
– Activitats esportives federades.
– Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables.
– Biblioteques, arxius, museus i monuments.
– Dret de manifestació i de participació política.

🏪 Empreses de serveis i comerç minorista
No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Requisits d’aplicació als establiments i locals comercials minoristes:
– Amb caràcter general, reducció al 30% de l’aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat.
– Es permet arribar fins a un 50% de l’aforament total permès per llicència o autorització als establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
– Establiments i locals amb una superfície útil d’exposició i venda superior a 400 metres quadrats: cal establir-hi sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats. Restricció de l’accés als emprovadors a un màxim d’una persona per cabina.
– Centres comercials, galeries comercials o recintes comercials: sistemes de control d’aforament i de fluxos als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Restricció de l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

🍽️ Activitats d’hoteleria i restauració
Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
Excepcions:
– Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
– Serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

🎭 Activitat culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats:
– Seients preassignats i registre de dades de contacte.
– Màxim el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l’activitat.
– Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT.
– Horari de tancament a les 23:00 h.

Instal·lacions i equipaments esportius:
– Màxim un 50% de l’aforament.Control d’accés.
– Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
– Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.
– No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

– S’ajornen de totes les competicions esportives a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.

– Suspensió de l’obertura de parcs i fires d’atraccions i establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

– Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils: poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No se’n permet l’ús a partir de les 20 hores.

Us facilitem les infografies amb les preguntes i respostes freqüents elaborades pel PROCICAT

FAQS2 RESOLUCIÓ SLT/2546/2020FAQS1 RESOLUCIÓ SLT/2546/2020