Obert el procés selectiu de funcionari/a interí/na per tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal (Pla de Barris) per a realitzar feines de suport tècnic a l’area de serveis tècnics de l’Ajuntament i formació d’una borsa de treball.

Procés selectiu de funcionari/a interí/na per tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal (Pla de Barris) per a realitzar feines de suport tècnic a l’area de serveis tècnics de l’Ajuntament i formació d’una borsa de treball.

Data inici: 22/10/2018 – Data de fi: 5/11/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Funcionari/a Interí/na

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Titulació universitària que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada. 

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana i permís de conduir B1 .

Matèries: Estar en possessió d’un títol de grau universitari que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada.

Bases publicades al BOP

Publicació al DOGC