Obert el termini de presentació de sol·licituds pel procés selectiu per la secció d’un/a tècnic/a de gestió d’administració general mitjançant concurs oposició

A dia 10 de juliol de 2020 s’ha publicat al BOP i un extracte al DOGC, de les bases del procés selectiu per la secció d’un/a tècnic/a de gestió d’administració general mitjançant concurs oposició aprovades per la Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2020. Amb aquestes publicacions,sobre el termini per la presentació d’instàncies del procés selectiu. Més informació.