Oberta la convocatòria 2018 de subvencions a les entitats

Les associacions inscrites al registre municipal d’entitats ja poden sol·licitar subvencions per les seves activitats de l’any 2018. El termini de presentació és del 13 d’abril al 12 de maig de 2018 i s’ha de fer mitjançant tràmit online de presentació d’instància, adjuntant el Model de sol·licitud de subvenció 2018 degudament omplert, juntament amb una petita memòria i fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent.

Informació relacionada: