Obres al Passeig de l’Estació

Gràcies a la brigada municipal i a la gent del programa “Treball i Formació”, el Passeig de l’Estació està fent un canvi important.
 
Primerament, s’ha arreglat un problema del clavegueram dels lavabos públics i de les dependències de la Policia Local que no tenien prou pendent, fet que havia provocat l’embossament de les arquetes i que les aigües brutes supuressin pels jardins del voltant.
En segon lloc, s’ha arreglat el paviment trencat de l’entrada de les dependències del local de la FEVE.
En tercer lloc, s’han emportlanat les rodones del camí del passeig que quedaven enfangades quan plovia, construint un embornal a cadascuna i connectant-lo a un tub existent de recollida d’aigües pluvials. Sols resten dues rodones que s’acabaran de fer després de Setmana Santa.
Portland a les rodones del Passeig de l'EstacióReparació de les arquetes dels lavabos del Passeig de l'estacióReparació de les arquetes dels lavabos del Passeig de l'estacióPasseig de l'estacióPaviment edifici FEVE