Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès

Als efectes previstos a l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, se sotmet a tràmit d’audiència prèvia a la seva aprovació, el projecte d’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès, perquè aquelles persones o entitats que ho vulguin puguin fer les seves aportacions addicionals, fins el dia 27 de març, en el següent enllaç: 

http://som.angles.cat/article/ordenanca-reguladora-intervencio-administrativa-edificacio-us-del-sol