Ordenança transpariència i adminstració electrònica

El Ple de 18 de desembre de 2018 va aprovar inicialment l’ordenança transpariència i administració electrònica