Promocions variables

16 octubre 2019
Documents relacionats amb el projecte d'enllumenat públic, 2a fase. Projecte enllumenat públic 2na fase Anunci de l'aprovació de la
23 setembre 2019
Doc. sobre l'aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació i manteniment d'escales i carrers del nucli antic d'Anglès.
5 setembre 2019
carta_serveis_1
La Carta de Serveis és un document que recull tots els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania en els diferents àmbits d’actua
9 agost 2019
La Junta de Govern local de 8 d'agost de 2019 en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat la borsa de peó de la brigada municipal.
8 agost 2019
La Junta de Govern Local en sesió ordinària de 25 de juliol de 2019 va acordar la modificació de les bases del procés selectiu per la pr
1 octubre 2019
Campanya Grip
Durant els mesos de fred, la grip i el refredat apareixen amb més freqüència. Ambdues malalties són causades per virus que es transmeten
5 setembre 2019
El conseller Calvet visita la rehabilitació de la Colònia Burés d’Anglès
Els treballs han tingut un cost de més de 500.000 euros, aportats per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment, l’Ajunta
5 setembre 2019
En data 4 de setembre de 2019, l'alcaldessa presidenta va dictar el Decret número 850 pel qual s'aprova el llistat d'admesos i exclosos def
9 agost 2019
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 d'agost de 2019 va aprovar per unanimitat, el llistat d'admesos i exclosos provisional d
6 agost 2019
La Junta de Govern local de 25 de juliol de 2019  va aprovar inicialment el "Projecte d'obertura i manteniment de franges perimetrals de pr