Promocions variables

10 abril 2017
Gràcies a la brigada municipal i a la gent del programa "Treball i Formació", el Passeig de l'Estació està fent un canvi important.
27 març 2017
El Departament d’Interior ens ha fet arribar el mapa d’inundació progressiva en cas de trencament total de les Preses de Susqueda i del
13 març 2017
Als efectes previstos a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públique
25 febrer 2017
El CILMA, amb el suport de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició dels ens locals dos vídeos informat
10 abril 2017
El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió del 31 de gener de 2017, va aprovar inicialment de l'Ordenança reguladora de la interve
20 març 2017
En el marc del Pla de Barris iniciat al 2009 i que acabarà a mitjans del 2018, s'obre la convocatòria de subvencions en règim de concurr
11 març 2017
Es troba obert el formulari per presentar propostes per ser avaluades per la Comissió dels Pressupostos Participatius pel 2018 i posteriorm
25 febrer 2017
El dissabte 18 de febrer ens vam reunir un representant de cada grup polític a l'Ajuntament i l'Alcaldessa per tal d'establir de manera con
Des del 23 febrer 2017 fins al 16 març 2017
El termini per presentar al·legacions és fins el 15 de març del 2017