Promocions variables

5 setembre 2019
carta_serveis_1
La Carta de Serveis és un document que recull tots els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania en els diferents àmbits d’actua
9 agost 2019
La Junta de Govern local de 8 d'agost de 2019 en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat la borsa de peó de la brigada municipal.
8 agost 2019
La Junta de Govern Local en sesió ordinària de 25 de juliol de 2019 va acordar la modificació de les bases del procés selectiu per la pr
6 agost 2019
DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvenci
5 setembre 2019
En data 4 de setembre de 2019, l'alcaldessa presidenta va dictar el Decret número 850 pel qual s'aprova el llistat d'admesos i exclosos def
9 agost 2019
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 d'agost de 2019 va aprovar per unanimitat, el llistat d'admesos i exclosos provisional d
6 agost 2019
La Junta de Govern local de 25 de juliol de 2019  va aprovar inicialment el "Projecte d'obertura i manteniment de franges perimetrals de pr
29 juliol 2019
Per resolució d'alcaldia número 731 de data 29 de juliol de 2019 s'ha aprovat el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos del p