Pla director del clavegueram

El Ple en sessió extraordinària de 22 d’octubre de 2019 ha adoptat el següent acord aprovar inicialment el Pla director del Clavegueram del Municipi , redactat l’abril del 2017, per encàrrec de FCC Aqualia, SA

Projecte Part 1

Projecte Part 2

Projecte Part 3

Projecte Part 4

Certificat Ple

Plànol