Pressupostos Participatius 2018

Es troba obert el formulari per presentar propostes per ser avaluades per la Comissió dels Pressupostos Participatius pel 2018 i posteriorment votades per la població.

Formulari obert de l’11 de març al 10 d’abril 2017:

http://som.angles.cat/formulari/propostes-als-pressupostos-del-2018

La Comissió de Pressupostos Participatius s’ha constituït en data 11 de març a les 10:30 h i està integrada per:

  • Toni Guerrero en representació de Bambolina
  • Dolors Franch en representació de Floricel
  • Anna Robert en representació de l’AMPA Pompeu Fabra
  • Esteve Farrés en representació de Ter Brugent Digital
  • Quima Bosch en representació dels Voluntaris
  • Sergi Riera en representació del grup municipal CUP
  • Esteve Callís en representació del grup municipal PAU
  • Jordi Pibernat en representació del grup municipal Anglès 2015
  • David Bohigas en representació del grup municipal PDECAT
  • Àstrid Desset com a alcaldessa

Recordem que es poden presentar propostes de cost aproximat fins a 50.000€ iva inclòs. Una mateixa persona o entitat en pot presentar vàries.

Requisits de les propostes

Els requisits que han de complir les propostes son els següents:

• Han de ser inversions de qualsevol àmbit de competència municipal. Una inversió es un bé inventariable que és permanent en el temps.

• Han de ser competència de l’Ajuntament.

• Han de ser propostes que afectin l’àmbit municipal, i no pas els municipis veïns.

• Han de donar resposta a una necessitat concreta.

• Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de la proposta.

• Han de ser viables tècnicament.

• Han de ser iniciatives concretes i valorables econòmicament.

• No poden tenir un cost superior als 50.000

• Cada persona o entitat del municipi podrà presentar com a màxim 5 propostes de projectes.

• Les propostes presentades no poden comprometre exercicis pressupostaris futurs, quant a despesa.

• Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.

• Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.

• Han de ser propostes sostenibles i amb visió de vila.

• Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà/Entitat que les realitza.

• Totes les propostes han d’estar presentades dins el termini establert que s’especifica en el calendari.

• Es podran unificar propostes, si la Comissió de Pressupostos Participatius i/o els Serveis tècnics ho consideren oportú.

• No poden ser inversions ja previstes i decisions de govern.

• Les propostes que es facin no poder ser actuacions de manteniment que ja s’estiguin duent a terme, despeses obligatòries per part de l’Ajuntament, plans d’ajuts ja existents, no poden fer referencia a subvencions que s’atorguen.

Calendari

De l’11 de març al 10 d’abril la ciutadania i les entitats poden presentar les seves propostes als Pressupostos Participatius.

De l’11 d’Abril al 28 d’Abril la Comissió fa una Selecció de les Propostes Recollides i l’entrega a l’Equip de valoració, així com retorna el resultat a la Ciutadania

Del 2 de maig al 16 de juny l’Equip de Valoració elabora els informes sobre els projectes proposats i l’entrega a la Comissió

Del 17 de juny al 23 de juny la Comissió fa la Selecció de les Propostes finalistes

Del 23 de juny al 22 de juliol es realitza la Promoció i Publicació de les Propostes finalistes

Del 24 de juliol al 30 de setembre es realitza la Consulta Ciutadana (1 o 2 setmanes per a votar)

Del 30/09/2017 al 31/12/2018 la Comissió fa el Seguiment del desenvolupament del Resultat de la Votació Ciutadana