Procés selectiu d’una plaça peó de brigada, laboral indefinit

Vols treballar a la brigada municipal d’Anglès amb un contracte laboral indefinit?

Des del 26 de desembre i fins el 14 de gener pots presentar la documentació que especifiquen les bases .

Data inici: 26/12/2020 – Data fi: 14/01/2021

Caldrà presentar:
a. Instància genèrica en paper al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Anglès o instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital), on hauran d’especificar que sol·liciten ser admesos en el procés selectiu per la contractació en règim laboral fix d’un peó de brigada.
b. Document Nacional d’Identitat o del document equivalent dels països de la Unió Europea.
c. Currículum Vitae.
d.Permís de conduirB.

Sistema de selecció: Concurs oposició lliure

Tipus de personal: Laboral indefinit

Grup de titulació: AP

Titulació requerida: Graduat escolar o equivalent

Altres requisits: Coneixements de català equivalent al nivell A2 i carnet de conduir classe B.

Matèries: Brigada municipal

Documentació associada:

Bases procés selectiu peó de brigada

Extracte de publicació de les bases al DOGC

Extracte de publicació al BOE