Procés selectiu per la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i creació d’una borsa d’arquitectes

L’ajuntament d’Anglès vol cobrir possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d’arquitecte.

A partir del dijous 5 de desembre i fins al dimarts 24 de desembre, els aspirants a arquitecte podran presentar la seva sol·licitud per qualsevol dels mitjans presencials o electrònics que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Instància electrònica.

Consulta la informació detallada i les bases aquí.