Projecte d’obertura i manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis