Publicació del llistat admesos i exclosos definitiu de la borsa peó de brigada

Per resolució d’alcaldia número 731 de data 29 de juliol de 2019 s’ha aprovat el
llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del procediment selectiu per la
con stitució d’una borsa de treball de peó de la brigada.

Llistat d’admesos i excloso definitu