Reglament d’honors i distincions

El Ple de 18 de desembre de 2018 va aprovar el Reglament d’honors i distincions