Reglament participació ciutadana

El Ple de 18 de desembre de 2018 va provar inicialment  el reglament participació ciutadana.