Resultats prova psicotècnica procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agents de la policia local i creació d’una borsa.

El tribunal del procés selectiu per la provisió en propietat de dues places d’agents de la policia local i creació d’una borsa fa públic els resultats de la prova psicotècnica realitzada el passat 10 de juliol de 2020. Més informació