Resultats prova teòrica i pràctica procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa

A data 5 de març de 2020 es va celebrar la prova teòrica i pràctica relativa al procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local i la creació d’una borsa. Més informació