Resum setmanal del 13 al 20 de març COVID19

VideoReunió 20032020

VideoReunió Govern 19032020

 

👩‍💻 Aquesta setmana, que ha estat molt intensa, amb l’esforç i la col·laboració dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, hem continuat donant servei a la nostra ciutadania.

📄 S’han anat analitzant les diferents resolucions i els diferents decrets llei dictats per la Generalitat i per l’Estat respectivament i hem anat fent decrets i BAN per tal de donar compliment a aquestes ordres i reorganitzar els serveis públics.

📢 Alhora, hem fet una tasca diària de difusió a la ciutadania del més destacat sobre l’emergència mitjançant la llista de distribució via WhatsApp.

Hem rebut instruccions de la Generalitat sobre la coordinació dels voluntaris/es. Moltes gràcies a tots ells i elles!

🚔 La nostra policia local ha estat al peu de canó cada dia 24 hores, coordinant-se amb Mossos i amb el Ministerio d’Interior. Gràcies també per ser-hi!

🏫 Des de l’ACM, 937 ajuntaments hem demanat a l’Estat i Generalitat un confinament efectiu i mesures d’acompanyament econòmic i social per a les persones, empreses i ajuntaments.

🥣 Hem estat informats diàriament pel Consell Comarcal sobre temes principalment tributaris i sobre la coordinació que fan de les beques menjador, que es repartiran dilluns vinent.

🤝 El Grup Municipal PAU es va posar en contacte amb nosaltres per col·laborar i hem anat intercanviant informació sobre la crisi. Moltes gràcies!

Amb l’equip de govern, ens hem reunit virtualment per parlar de quines mesures econòmiques d’ajuda o de bonificacions es poden adoptar a nivell local. Concretament hem parlat de:

✅ Descomptar els dies de tancament per l’estat d’alarma als bars i restaurants que paguen la taxa d’ocupació de la via pública.
✅ Descomptar la taxa de recollida de brossa comercial als titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal
✅ No cobrar la taxa als paradistes del mercat setmanal.
✅ Promoure, un cop s’hagi superat l’Estat d’Alarma, una campanya de sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.
✅ No cobrar la quota de la Llar d’infants municipal mentre duri l’estat d’alarma
✅ No cobrar la quota de la piscina mentre duri l’estat d’alarma

En relació als impostos:
▪ Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.
▪ Estudiar la possibilitat de modificar el calendari fiscal per ajornar la data de pagament d’alguns impostos municipals.

🖥 I per tancar la setmana, ens hem reunit virtualment amb els treballadors/es de l’ajuntament per fer “caliu”, “veure’ns” una mica, i parlar de com estaven anant les coses. Gràcies a tots/es!