Subvenció del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA- OSIC

L’OSIC ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la següent  subvenció:

  • Subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat, per import de 618,62€