Subvencions de DIPSALUT

DIPSALUT

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

.  Per al finançament del manteniment de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris Saludables, any 2018, un import de 1.100,00€

– Per al finançament de projectes de promoció de la salut (Pm07), any 2018, un import de 421,62€

– Pel finançament de les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, any 2018, un import de 4.881,22€

-Per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut per a l’any 2018, SAT, per la Fase 2, de la instal·lació del sistema de telecontrol a la zona d’abastament d’aigua d’Anglès, per import de 16.464,50€