SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:

 •  Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per l’any 2018:
  – pel programa A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per un import de 4.000,00€
  – pel programa A3. Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, un import de 10.920,00€
 •  Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, un import de 113.930,87, pels següents conceptes:
  – Per despeses corrents d’enllumenat públic i neteja viària, un import de 93.718,00€
  – Per cultura, un import de 16.538,00€
  – Per noves tecnologies, un import de 2.774,87€
  – Per actuacions en camins rurals i matèria forestal, un import de 900,00€