Subvencions rebudes de la Diputació de Girona any 2019

DIPUTACIÓ DE GIRONA

 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès  ,durant l’any 2019, les següents subvencions:

 

– Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica any 2019, per import de 1.000,00€

– Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per import total de 120.231,39, pels següents conceptes:

  • – Per despeses corrents d’enllumenat públic i neteja viària, d’ import de 99.051,35€
  • – Per cultura, d’ import de 17.479,65€
  • – Per noves tecnologies, d’ import de 2.800,39€
  • – Per actuacions en camins rurals i matèria forestal, d’ import de 900,00€

-Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, , pel programa A1. Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per import de 4.000,00€

-Subvenció per la publicació del llibre “Sant Amanç d’Anglès, 100 anys d’història”, per import de 2.490,60€

-Subvenció per l’organització de la Fira de Sant Antoni 2019, per import de 1.600,00€

-Subvenció per fer un estudi sobre la situació dels habitatges buits a Anglès, per import de 10.000,00€

-Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, , pel programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, per import de 3.061,22€