Cerca

Subvenció

11 novembre 2019
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SUBVENCION
28 maig 2019
Departament de Cultura Oficina de suport a la iniciativa cultural L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Aj
11 març 2019
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, OSIC L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l'Ajuntament d'Angl
23 octubre 2018
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA- OSIC L'OSIC ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la següent  subvenció:
23 octubre 2018
DIPUTACIÓ DE GIRONA La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions: Assistència tècni
6 agost 2019
DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvenci
28 maig 2019
DIPUTACIÓ DE GIRONA   La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès  ,durant l'any 2019, les següents subve
23 octubre 2018
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA El SOC  ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès la següent subvenció: Subvenció destina
30 agost 2018
DIPSALUT L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions: .