Cerca

Subvenció

5 octubre 2020
El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases regula
8 setembre 2020
L'Ajuntament d'Anglès, ha rebut de DIPSALUT durant l'any 2020, les subvencions: Subvenció per al finançament a actuacions per a la l
28 maig 2020
SUBVENCIONS REBUDES DE L’INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL INSTITUTO PARA LA
14 gener 2020
La Direcció General de Joventut ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès una subvenció d'import 3.400,00€ pels projectes i activitats relaci
6 agost 2019
DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvenci
21 setembre 2020
L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat a l'Ajuntament d'Anglès  una subvenció per la reparació de la xarxa municipal d'abastament d'a
21 maig 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès les següents subvencions: L’assistència tècnica mitjançant el Pla de
21 maig 2020
El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès les següents subvencions: P
11 novembre 2019
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SUBVENCION
28 maig 2019
Departament de Cultura Oficina de suport a la iniciativa cultural L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l’Aj