Cerca

Subvencions rebudes

15 setembre 2022
L'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencion
29 juny 2022
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRE
21 setembre 2021
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRE
1 març 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencions: Un equip de telegestió per a la piscina munic
21 setembre 2020
L'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat a l'Ajuntament d'Anglès  una subvenció per la reparació de la xarxa municipal d'abastament d'a
25 maig 2022
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvencions:   - Subvenció pel Fons de Cooperaci
25 maig 2022
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencions:   El Departament de Justícia, ha
13 juliol 2021
L'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencion
16 desembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès les següents subvencions: L’assistència tècnica mitjançant el Pla de
8 setembre 2020
L'Ajuntament d'Anglès, ha rebut de DIPSALUT durant l'any 2020, les subvencions: Subvenció per al finançament a actuacions per a la l