Anuncis – BOP

Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 309 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de la relació de llocs de treball, en concret, modificació de la dedicació horària parcial de l'enginyer
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8544 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de la resolució de 13 de novembre de 2020 de l'Ajuntament d'Anglès, de convocatòria de subvencions municipals per a l'any 2020 (Convocatòria BDNS 533316)
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7754 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació definitiva de la plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7755 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació definitiva de la plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7744 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8145 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8148 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Abstenció i delegació de l'alcaldessa presidenta al primer tinent d'alcalde
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8426 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Exposició pública del compte general del pressupost de l'any 2019
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8430 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Projecte de reforma interior d'un habitatge al c/Fàbriques, 11
Exercici: 2021 Bop: 3-0 Edicte: 10082 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'obres per a la reforma interior d'un habitatge
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8772 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic SUD 07 - Impremta Pagès
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8957 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de la modificació de l'increment del complement específic de la subescala administrativa
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8949 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9166 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de la finca on hi ha ubicat el CAP
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9332 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases de la convocatoria del procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça de peó de brigada i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9702 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 10075 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10139 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7455 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació de l'avocació de manera parcial de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i la recaptació de la taxa d'escombraries comercials i industrials