Anuncis – BOP

Exercici: 2022 Bop: 10-0 Edicte: 76 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès pel suport d'un tècnic-dinamitzador juvenil compartit al municipi d'Anglès
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9262 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte d'obres de millora del ferm i obres d'urbanització del c/ Ramon Fuster i c/ Can Planas
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8725 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Bases del procediment de selecció per a la constitució d'una borsa d'agents de policia, amb caràcter interí, per a substitucions a la policia local d'Anglès
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8736 AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA - Aprovació inicial dels preus públics per als cursos d'anglès de l'Escola d'adults de Maçanet de la Selva
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8765 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'obres de construcció de tombes i adequació de l'entorn al cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8902 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació de la modificació de l'Addenda al Conveni Marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats del municipi d'Anglès per a l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 9035 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 9057 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de l'acord de 21 d'octubre de 2021 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Anglès, de convocatòria de subvencions per ajudes als comerços locals del municipi d'Anglès pel cessament ocasionat pel covid-19 (Convocatòria BDNS 591773)
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9261 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte executiu d'instal·lació elèctrica per als equipaments de les naus Burés
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9263 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma del complex esportiu per les filtracions aigua
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11051 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Contractació temporal per substitució d'una baixa per incapacitat temporal
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9319 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases que regiran el concurs oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a i la creació d'una borsa
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització i reparcel·lació del PAU 10 Burés, Antex i Porcesfil
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9946 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10366 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla de prevenció d'Incendis Forestals d'Anglès 2022-2026
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10727 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació ordinària per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10733 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10746 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10921 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8722 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Creació d'un grup de treball format pels regidors que formen l'equip de govern