Anuncis – BOP

Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7755 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació definitiva de la plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6375 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 20 d'agost de 2020 de l'Ajuntament d'Anglès, de convocatòria d'ajuts per a casals d'estiu del municipi per a l'any 2020 (Convocatòria BDNS 522175)
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5576 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 3 al 14 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5493 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació del canvi de circulació a un sol sentit dels vehicles al carrer Escoles
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5800 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Document únic de Protecció Civil del municipi d'Anglès (DUPROCIM)
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5817 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores d'ajuts per a casals d'estiu del municipi d'Anglès per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5843 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament d'agents de la policia local com a funcionaris en pràctiques
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6094 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació del text refós de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals al terme municipal
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6227 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament d'agents de la policia local com a funcionaris en pràctiques
Exercici: 2020 Bop: 173-0 Edicte: 6394 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament d'un agent funcionari interí de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7754 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació definitiva de la plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6357 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 16/2020
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6563 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6586 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació de l'Oferta pública d'estabilització de l'any 2018
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6842 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Modificació del règim de dedicació exclusiva de l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6843 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6904 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions municipals per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7051 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 204-0 Edicte: 7455 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació de l'avocació de manera parcial de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i la recaptació de la taxa d'escombraries comercials i industrials
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5513 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal