Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4656 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de resolució d'al·legacions, correcció d'errades d'ofici i aprovació de la relació/valoració de llocs de treball de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4618 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4617 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases per a la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4511 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4391 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4363 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres i usos provisionals
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4261 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3790 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de nomenament de tinent d'alcalde i delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3599 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 90-0 Edicte: 3596 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de contractació de personal laboral temporal per màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3533 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Extracte en la BDNS de la convocatòria de les subvencions municipals per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3173 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de nomenament de funcionaris interins
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3162 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels drets afectats per una expropiació
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2927 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el 2n tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2925 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2773 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2672 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2020 COMUNITAT DE REGANTS D'ANGLÈS I COMARCA Anunci de convocatòria de la Junta General Ordinària
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2019 COMUNITAT DE REGANTS D'ANGLÈS I COMARCA Anunci de convocatòria de la Junta General Extraordinària
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2016 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 5 del POUM