Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2927 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el 2n tinent d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2925 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2773 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2672 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2020 COMUNITAT DE REGANTS D'ANGLÈS I COMARCA Anunci de convocatòria de la Junta General Ordinària
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2019 COMUNITAT DE REGANTS D'ANGLÈS I COMARCA Anunci de convocatòria de la Junta General Extraordinària
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2016 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 5 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2008 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2007 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament d'honors i distincions
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2006 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1940 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1694 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions per matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1469 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 43-0 Edicte: 1414 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del reglament intern de la Llar d'Infants "El Cucut"
Exercici: 2019 Bop: 36-0 Edicte: 1127 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'informació pública de la proposta de modificació puntual núm. 4 del POUM d'Anglès, en l'àmbit del PPU-02 ANTEX
Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1146 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 784 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'exposició pública de la modificació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 868 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de la relació concreta i individualitzada dels drets afectats per un expedient d'expropiació
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2019 a atorgar per concurrència competitiva
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'exposició pública d'una ordenança i dos reglaments