Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 33-0 Edicte: 1146 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 784 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'exposició pública de la modificació d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 868 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de la relació concreta i individualitzada dels drets afectats per un expedient d'expropiació
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2019 a atorgar per concurrència competitiva
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 331 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'exposició pública d'una ordenança i dos reglaments
Exercici: 2019 Bop: 5-0 Edicte: 30 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar administratiu a l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2019 Bop: 5-0 Edicte: 29 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases reguladores del procés selectiu per seleccionar un/a tècnic/a de gestió d'administració general, grup de classificació A, subgrup A2, i per a la confecció d'una borsa de treball d'aquesta categoria
Exercici: 2019 Bop: 5-0 Edicte: 28 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases reguladores del procés selectiu per seleccionar un/a tècnic/a d'administració general, grup de classificació A, subgrup A1, i per a la confecció d'una borsa de treball d'aquesta categoria
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 58 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 4, 7 i 16 per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11128 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'informació pública de la modificació del Reglament intern de la Llar d'infants municipal d'Anglès "El Cucut"
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11141 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10994 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10735 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el 2n tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10675 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm 24/2018
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10674 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10608 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament intern del centre de dia "El molí de Cuc"
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10539 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'esmena d'error
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 10090 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de modificació de les bases per a la selecció de funcionari/ària interí/ina
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9704 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació i formalització del contracte de subministre i instal·lació de jocs infantils a la llar d'infants municipal i al parc del Puigbell
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9703 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació i formalització del contracte de servei d'àpats de la llar d'infants