Anuncis – BOP

Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5576 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 3 al 14 d'agost
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5513 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5471 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 16 del pressupost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5168 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva del Projecte de condicionament acústic i aïllament de la sala polivalent U d'octubre i local d'avis d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5231 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 12/2020 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5185 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 11/2020 de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5183 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança per a l'aparcament a la zona verda comercial de l'ampliació del carrer Triassa
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 4978 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Informació pública d'un projecte d'usos i obres provisionals per a la instal·lació d'un parc caní a la finca situada a la N-141 núm. 80 d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 5069 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Nomenament de funcionària interina en pràctiques d'una arquitecta municipal
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4738 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni de delegació de competències de tractament dels residus municipals entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4734 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de credit 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4732 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 09/2020
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4870 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Extracte en la BDNS de la convocatòria 515059 d'ajuts als comerços del municipi d'Anglès pel cessament obligatori de l'activitat
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4654 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació d'una delegació de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4604 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a seleccionar un/a tècnic/a de gestió d'administració general mitjançant concurs oposició, grup de classificació A, subgrup A2, i per la confecció d'una borsa de treball d'aquesta categoria
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4462 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts als comerços locals del municipi d'Anglès pel cessament obligatori de l'activitat en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març de 2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4295 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de la finca on hi ha ubicat el CAP
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4253 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia en el primer tinent d'alcalde, del 3 al 8 de juliol de 2020, ambdós inclosos
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4056 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de la modificació del text refós de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals al terme municipal del municipi d'Anglès
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 4098 AJUNTAMENT D'ANGLÈS - Aprovació inicial de les bases reguladores per ajuts per als casals d'estiu 2020 del municipi d'Anglès